Silna reprezentacja Gminy Działoszyce na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczowie
15 września, 2012
Działoszyce nieznane
4 października, 2012