Wynik naboru na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie