Wynik naboru na stanowisko mł. instruktor w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie