Polish English French German Hebrew Italian Russian Spanish Ukrainian Yiddish
Wydawnictwa poświęcone Miastu i Gminie Działoszyce:

Działoszyce. Dzieje miasta i okolicy - Adam Sznajderski, 1995.

Monografia miasta i okolicy. Autor opisuje dzieje miasta od zarania, 36 wsi na terenie gminy oraz m.in. Pińczów, Miechów, Skalbmierz.
Integralną częścią pozycji jest historia szkolnictwa działoszyckiego lat międzywojennych i dzieje Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945 - 1995 oraz wykaz absolwentów działoszyckiej szkoły.
Działoszyce 2000 - Adam Sznajderski, 2000, wyd. II - 2003, wyd. III - 2005.

Monografia miasta i okolicy z szerokim akcentem na wykopaliska w pobliskich Bronocicach z uwzględnieniem osady neolitycznej sprzed 4 tys. lat p.n.e. Ponadto książka zawiera wiele informacji na temat unikatowej "wazy z wozami" ilustrującej najstarszy na świecie ślad stosowania trakcji kołowej oraz sylwetki wybitnych ludzi związanych z Działoszycami i okolicą. Książka zwiera również historię kościołów, Żydów, Ochotniczej Straży Pożarnej, kultury, sportu itp.

Pomniki pamięci - Adam Sznajderski, 2004.

Pozycja poprzez starożytność (Egipt, Pompeje) przenosi czytelnika na teren Ponidzia przybliżając unikatowe miejsca wykopalisk (Bronocice, Słonowice, Jakuszowice, Pełczyska);
Lapidaria (Kielce, Pińczów, Działoszyce, Dzierążnia i inne); miejsca kaźni (Gross - Rosen, Oświęcim, Ostaszków, Katyń, Starobielsk); kopce krakowskie (Wandy, Kościuszki, Kraka, Esterki); pomniki partyzanckie i różne inne POMNIKI PAMIʊCI ...
Partyzancka odyseja - Adam Sznajderski, 2004.

Nowe spojrzenie na działalność 106 Dywizji Piechoty AK Inspektoratu "Maria" - Miechów, II Batalionu "Zagraj" i 5 Kompani "Dzięcioł" w Działoszycach. Książka przedstawia wiele sylwetek dotychczas nieznanych opracowanych partyzanckich biografii.
Tytuł nawiązuje do mało znanego epizodu z czasów II wojny światowej - rozbrojenia Stutzpunktu w Działoszycach 25/26 lipca 1944.
Rycerze Św. Floriana - Adam Sznajderski, 2002

Opracowanie z okazji 95-lecia (1907) Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach, jednej z najstarszych w kraju. Przybliża sylwetki wszystkich jednostek na terenie gminy Działoszyce oraz zasłużonych działaczy - "Rycerzy Św. Floriana".
Wieś i parafia Sancygniów. Zarys dziejów - Edward Kula, 2003

Pozycja bogato traktująca dzieje kościoła i wsi Sancygniów. Autor w bardzo przystępny sposób przybliża czytelnikowi historię rodów związanych z tą miejscowością / Sancygniowscy, Firlejowie, Dembowscy, Deskurowie / oraz zabytki sakralne : kościół i cmentarz parafialny.
Miejsca szczególne w archeologii zachodniomałopolskich wyżyn lessowych - zeszyt 1

Wydawnictwo Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce poświęcone konferencji archeologicznej odbywającej się w Działoszycach 6 czerwca 2004 r.

DZIAŁOSZYCE 1409 - 2004

Folder turystyczny wydany przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyce przedstawia zabytki miasta i gminy oraz zawiera informator instytucji i organizacji wraz z danymi adresowymi.

Licealna Brać - Adam Sznajderski, 2005

Wydanie przybliżające historię działoszyckich szkół: Szkoły Handlowej (1940 - 1945); Liceum Ogólnokształcącego (1945 - 2005) oraz postaci pedagogów na przestrzeni dziejów szkoły. Książkę wzbogacają wspomnienia absolwentów i ich drogi zyciowe. Wydawnictwo zawiera wiele archiwalnych zdjęć oraz kalendarium dziejów Działoszyc.
To nic, że nie ma już tego domu - Antoni Kocela, 2005

Kolejna pozycja o Działoszycach wzbogacająca historię tego małego ale jakże bogatego w historię miasteczka. Książka to swoista "podróż w przeszłość", a szczególnie w lata 70-te. Autor w bardzo przystępny i humorystyczny sposób przypomina wydarzenia z "tamtych" Działoszyc, które szczególnie utkwiły w jego pamięci. Książkę czyta się jednym tchem a dopełniają ją wspomnienia o dawnych mieszkańcach, którzy tworzyli specyficzny koloryt miasteczka.
 Działoszyckie rody - Gabriel Markiewicz, 2007

Książka jest w formacie A4 i zawiera 97 stron, opisuje 295 osób z rodów Sasów, Markiewiczów, Czarneckich, Jurkowskich, oraz zawiera ponad 290 zdjęć czarno-białych i 6 drzew genealogicznych, w tym 2 na końcu książki w formie składanki. Obejmuje 6 pokoleń rodu Markiewiczów sięgając do roku 1868 oraz 7 pokoleń rodu Jurkowskich od 1867 roku. 
 
wydawnictwo11

Działoszyckie Biografie – Adam Sznajderski
stron 304, wyd. Tuchów 2009 r.

Leksykon Działoszyckie Biografie w formie skrótowej uwzględnia życiorysy ludzi, którzy w przeszłości i obecnie w różnorodny sposób zapisali się w dziejach miasta, najbliższej okolicy, a także na terenie kraju i poza jego granicami. W publikacji uwzględniono biogramy od średniowiecza do czas ów współczesnych. Są wśród nich, m.in. ziemianie, duchowni, prawnicy, wojskowi, pedagodzy, politycy, naukowcy, aktorzy, muzycy, rzemieślnicy.

 
wydawnictwo12 Jutrzenka Wolności – Adam Sznajderski
str. 174, wyd. Tuchów 2008 r.

Ksiązka nawiązuje do zrywu niepodległościowego Polaków w okresie powstania styczniowego 1863-1864. Sylwetki, m.in.: Mariana Langiewicza, Anny Henryki Pustowójtówny, Józefa Hanke- Bosaka, Andrzeja Deskura, Jana Newlina Mazaraki. Ponadto opisano Batalię pod Grochowiskami, bitwę Chroberską i nekropolie narodowe.
 

W blasku  Legionów – Adam Sznajderski
stron – 193, Tuchów 2007

Ksiązka opisuje pierwszy zwiad kawaleryjski Władysława Beliny – Prażmowskiego Oleandry-Działoszyce 3 sierpnia 1914 r. Zamieszczono również biogramy „ Beliny”, Zygmunta Karwackiego „Bończa”, Stefana Kuleszy „ Hanka”, Ludwika Skrzyńskiego „Kmicic”, Antoniego Jabłońskiego „Zdzisław”, Stanisława Skotnickiego „Grzmot”, Edwarda Kleszczyńskiego „Dzik”. Odrębny rozdział poświęcono Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.


Światowe odkrycie!

Wozy z Bronocic

M-GCK Działoszyce

Zapraszamy na profil Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach na Facebook

logo mgck

Z dawnych lat

  • Dawne Działoszyce w obiektywie Woźniakowskiego
Powrót na górę strony