Wyjazd do teatru
19 czerwca, 2010
„Działoszacy”- laureatem „Scyzoryków 2010”
22 czerwca, 2010