GKS Szydłów – Świt Działoszyce
15 października, 2006
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Działoszycach
27 października, 2006