Przygotowanie do przyjęcia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
30 kwietnia, 2008
Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
12 maja, 2008