Katastrofa samolotu Prezydenta RP – Wielka narodowa tragedia!
10 kwietnia, 2010
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
21 kwietnia, 2010