Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
12 maja, 2008
Awaria
23 maja, 2008