Kongres stowarzyszeń województwa świętokrzyskiego
20 marca, 2008
Przyszłość wychowania przedszkolnego w gminach
10 kwietnia, 2008