Sylwerter 2001
1 stycznia, 2002
Promocja powiatu pińczowskiego w Warszawie
8 stycznia, 2005