Przegląd im. Kazika Krawczyka
6 lipca, 2009
Zawody sportowo pożarnicze w Działoszycach
7 lipca, 2009