Spotkanie autorskie z poetą Jarosławem Szczęsnym Binkowskim
20 kwietnia, 2016
Jubileusz X-lecia Szkolnego Zespołu Śpiewaczego „Działoszanki Plus”
7 maja, 2016