Przyszedł przed posterunek z włączoną piłą łańcuchową
29 grudnia, 2011
WOŚP w Działoszycach i w powiecie
10 stycznia, 2012