Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie w sprawie wygaśnięcia ogniska ptasiej grypy