„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w gminie Działoszyce

Wizyta Św. Mikołaja
13 grudnia, 2008
Spotkanie wigilijne
18 grudnia, 2008