Dożynki parafialne w Działoszycach
28 sierpnia, 2007
Pani Urszula Dąbek nadal dyrektorem ZSP Działoszyce
4 września, 2007