Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
21 kwietnia, 2010
Jubileusz Klubu
21 maja, 2010