Planowanych w okresie sierpień-grudzień 2020 roku archeologicznych badaniach geofizycznych