Planowanych w okresie sierpień-grudzień 2020 roku archeologicznych badaniach geofizycznych

organy
Jubileusz 800-lecia parafii – koncert organowy
2 czerwca, 2020
Sukces Adama Kocerby!
4 września, 2020