Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w gminie Działoszyce
10 października, 2011
Jarubas zrezygnował z mandatu posła
18 października, 2011