Otwarcie świetlicy w Niewiatrowicach
3 lutego, 2015
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
10 lutego, 2015