Wynik naboru na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie
5 lipca, 2012
Wynik naboru na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sudole
7 sierpnia, 2012