VI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – Maj 2008
10 maja, 2008
Uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
13 maja, 2008