Aktualności

26 lipca, 2001

Tym razem bez powodzi

Mimo tak rozległych zniszczeń jakich dokonywała i nadal dokonuje woda na obszarach płd. Polski, a nawet pow. pińczowskiego, w gmine Działoszyce stan rzek w normie.