Aktualności

12 grudnia, 2006

Świetlice wiejskie

Obecnie na terenie MiG Działoszyce działają dwie świetlice wiejskie: Świetlica Wiejska w Sancygniowie 28-440 Działoszyce Świetlica Wiejska w Sudole 28-440 Działoszyce
12 grudnia, 2006

Orkiestra dęta z Dzierążni

Orkiestra dęta w Dzierążni powstała w 1924 r. staraniem ks. Romana Zelka, początkowo działała pod kierownictwem tamtejszego organisty, Romana Pachlewskiego. Początki były trudne, instrumenty kupowano za […]
12 grudnia, 2006

Dom Dziecka

Dzieje Państwowego Domu Dziecka w Działoszycach (1944 – 1972)   Początki sięgają lat II wojny światowej, kiedy to Rada Główna Opiekuńcza (RGO), z filią w Miechowie, […]
12 grudnia, 2006

Świetlica miejska

Świetlica Miejska w Działoszycach powstała w 1953 r. Pierwszymi kierownikami byli: Janina Król, Jadwiga Wędrychowska, Maria Kowalska. Od roku 1963 kierownictwo świetlicy objęła Izabella Leśniewska. Tu […]