Aktualności

21 czerwca, 2011

Wybór ławników na lata 2012-2015

W dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty […]