Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii pochodzi z 1410 r. Wykazy świętopietrza z lat 1326–1374 nie wymieniają parafii Wolica, należy więc przyjąć, że powstała po 1374 r. Pierwotny kościół był drewniany, w końcu XVII w. wzniesiono nowy, także drewniany, który spłonął w 1887 r.

W latach 1887–1893 zbudowano obecny kościół, murowany, staraniem okolicznych właścicieli ziemskich – Dembińskich z Gór, Deskurów z Sancygniowa oraz Mazaraki z Przedsławki. Świątynię konsekrował 7 września 1912 r. bp Augustyn Łosiński.

Kościół jest jednonawowy, wzniesiony z kamienia pińczowskiego. W świątyni znajdują się dwa odnowione w ostatnich latach ołtarze boczne. Po stronie północnej – ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej z wizerunkiem Św. Izydora, patrona rolników, na zasuwie. W zwieńczeniu ołtarza uwagę zwracają figury Św. Anny i Św. Joachima oraz obraz Archanioła Gabriela. Po stronie południowej – ołtarz patronki kościoła, Św. Tekli, z obrazem Świętej Rodziny na zasuwie. W ołtarzu znajdują się rzeźby Św. Antoniego i Św. Franciszka z Asyżu. W odrestaurowanym ołtarzu głównym umieszczono wizerunek Chrystusa na krzyżu, a po obu stronach figury Świętych Piotra i Pawła. W 1982 r. dokonano konserwacji polichromii w kościele. W świątyni znajduje się także zabytkowa ambona dekorowana postaciami czterech ewangelistów. Ponadto zachowały się epitafia poświęcone m.in. członkom rodziny Mazaraki herbu Newlin – Franciszkowi Wincentemu i jego żonie Eleonorze z Łagowskich. Kaplica cmentarna w Wolicy została zbudowana w 1986 r.

Obok kościoła znajduje się cmentarz grzebalny, na którym zachowały się do dnia dzisiejszego grobowce z XVIII w. Do najstarszych należą: grobowiec właścicieli okolicznych ziem Mazarakich z Przecławki oraz grób Tekli z Łagowskich Waligórskiej, żony Aleksandra Waligórskiego, generała i jednego z dowódców w powstaniu styczniowym. Na cmentarzu w Wolicy spoczywa również Franciszek Wincenty Mazaraki, ziemianin i powstaniec listopadowy, który po bitwach pod Stoczkiem i Boremlem został awansowany do stopnia pułkownika. W małej parafii Wolica znajduje się przeszło dwadzieścia kapliczek i krzyży przydrożnych. W każdej miejscowości jest ich po kilka. 

źródło: Diecezja Kielecka

Kościół w Wolicy