Bezpłatne badania mammograficzne w Działoszycach
3 września, 2010
Autor fałszywego alarmu bombowego w Działoszycach w rękach policji.
7 września, 2010