Pobór w powiecie pińczowskim
12 kwietnia, 2008
Dzień otwarty w urzędzie skarbowym
24 kwietnia, 2008