Finaliści
20 lipca, 2010
Powszechny Spis Rolny
26 lipca, 2010