Misje Święte w działoszyckiej parafii
2 czerwca, 2020
Planowanych w okresie sierpień-grudzień 2020 roku archeologicznych badaniach geofizycznych
18 sierpnia, 2020