Wyniki matur w powiecie pińczowskim
3 lipca, 2009
Przegląd im. Kazika Krawczyka
6 lipca, 2009