Bronisław Komorowski prezydentem RP
5 lipca, 2010
Zakończenie Mini i Mini-Mini Ligi Tenisa Stołowego
14 lipca, 2010