Grób Pański
1 kwietnia, 2010
Pomnik
2 kwietnia, 2010