Zdjęcia z archiwum Jerzego Woźniakowskiego.

Digitalizację wszystkich zdjęć z negatywów i klisz fotograficznych wykonał Paweł Kamiński, tym samym ratując je od zapomnienia.

Redakcja dziękuje za udostępnienie zdjęć!