JUBILEUSZ 5-LECIA „DZIAŁOSZANEK”
18 lutego, 2012
Pałac Sancygniów Mistrzem Powiatu w Tenisie Stołowym
15 marca, 2012