Spotkanie ze starostą pińczowskim w ZSP
2 lutego, 2006
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
14 lutego, 2006