12 grudnia, 2006

Zabytki

ZABYTKI NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAłOSZYCE DZIAłOSZYCE: UKłAD URBANISTYCZNY, XV – XIX W. – ZESPÓł KOŚCIOłA PARAFIALNEGO PW. ŚW. TRÓJCY: a) kościół mur., XV w. […]