12 grudnia, 2006

Dom Dziecka

Dzieje Państwowego Domu Dziecka w Działoszycach (1944 – 1972)   Początki sięgają lat II wojny światowej, kiedy to Rada Główna Opiekuńcza (RGO), z filią w Miechowie, […]
12 grudnia, 2006

Świetlica miejska

Świetlica Miejska w Działoszycach powstała w 1953 r. Pierwszymi kierownikami byli: Janina Król, Jadwiga Wędrychowska, Maria Kowalska. Od roku 1963 kierownictwo świetlicy objęła Izabella Leśniewska. Tu […]