30 grudnia, 2016

Spotkanie z Mikołajem

Tradycyjne spotkanie z Mikołajem odbyło się 6 grudnia w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach