Świetlice wiejskie
12 grudnia, 2006
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach
12 grudnia, 2006