Antiquity vol. 65 nr 248, September 1991; vol. 73 nr 282, December 1999

Z. Antolski, A. Kozera, Republika Pińczowska 1944, Kielce 2002

A. Bienias, S. M. Przybyszewski, Skalbmierz 1342-1999, Kielce 1999

P. Bogucki, Case Studies in European Prehistory, Boca Raton – Ann Arbor – London – Tokyo 1993

J. Gmitruk, Konspiracyjny ruch ludowy na kielecczyźnie 1939 – 1945, Warszawa 1980

M. Goły, Środowisko przyrodnicze gminy Działoszyce, opracowanie dla Koła Ekologicznego przy Gimnazjum w Działoszycach, Działoszyce 2001

J. Górecki, Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa, Pińczów 2001

M. K. Hoffmann, Pierwsza batalia w obronie „złotej wolności” [w:] Mówią wieki, nr 01/2000 s. 14-19

W. Kawalec, Kielecczyzna – rozwój gospodarczy regionu, Warszawa 1962

D. Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego, Warszawa – Kraków 1984

B. Krawczyk, J. Żaliński, 50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (1908-1958), Kraków 1958

J. Kruk, S. Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, IAiE PAN Kraków 1999

R. Małecki, Najstarsze pojazdy kołowe świata: Europa czy Bliski Wschód?, Warszawa 1995

St. Marcinkowski, Miasta kielecczyzny – przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa – Kraków 1980

B. M. Nieczuja – Ostrowski: Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1991

Z. Pęckowski, Miechów, Kraków 1967

A. Piasecka, Gotyckie malowidła w prezbiterium kościoła parafialnego w Działoszycach – odkrycia i problemy ekspozycyjne, maszynopis

S. St. Tondos, Miechów i okolice, Kraków 1994

Wł. Ważniewski, Partyzanci spod znaku Bartosza, Warszawa 1980

A. Winczakiewicz, Dawne i nowe dzieje miasta Działoszyc, Warszawa 1899

J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 1927

Yizkor Book of the Jewish community in Dzialoszyce and surroundings, Tel Aviv 1973

U źródeł Polski – Dzieje cywilizacji i narodu, Wydawnictwo Dolnośląskie 2002

Cz. T. Zwolski, Ponidzie, Warszawa 1971

J. Żaliński, Kronika miasta Działoszyc – od 27 X 1923 r., rękopis

Encyklopedia Multimedialna PWN 2000

Encyklopedia Popularna PWN 1996

Encyklopedia Powszechna Gutenberga, Wydawnictwo Gutenberga