Uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
13 maja, 2008
Odpust
24 maja, 2008