13 lipca, 2009

Śmiertelne zagrożenie na szkolnym boisku!

Dziesięć min przeciwczołgowych, co najmniej 350 granatów moździerzowych, trudna do policzenia liczba zapalników do ładunków wybuchowych i nie wiadomo co jeszcze, leży pod trawnikiem boiska przyszkolnego […]
7 lipca, 2009

Zawody sportowo pożarnicze w Działoszycach

W zawodach sportowo pożarniczych w Działoszycach najlepsza okazała się jednostka OSP z Dzierążni. Puchary i talony na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ufundowane przez burmistrza Działoszyc […]
3 lipca, 2009

Wyniki matur w powiecie pińczowskim

Uroczystym momentem we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pińczowskiego było wręczenie świadectw dojrzałości. Wyniki w poszczególnych szkołach były dość zróżnicowane, ale matury wypadły nie najgorzej, a ci, […]