12 grudnia, 2006

Ważne adresy

– Policja – Działoszyce, ul. Kościuszki 42, tel. 997 oraz 41/35-26-007 – Straż Pożarna w Działoszycach – Działoszyce, ul. Pińczowska 5, tel. 998 oraz 41/35-26-008 – […]
12 grudnia, 2006

Władze Miasta i Gminy (2006-2010)

Burmistrz: Zdzisław Leks Zastępca burmistrza: Krystyna Ciszek Przewodniczący Rady Miejskiej: Zygmunt Saracki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Kołpak Rada Miejska: Tomasz Chudzia (okręg Działoszyce) Bogusław Góra (okręg Kujawki, […]
11 listopada, 2006

Święto Niepodległości

W 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w Działoszycach pariotyczny pochód sprzed budynku UMiG do ponmika Tadusza Kościuszki gdzi złożone kwiaty. Po pochodzie odbyła […]