12 grudnia, 2006

Świetlica miejska

Świetlica Miejska w Działoszycach powstała w 1953 r. Pierwszymi kierownikami byli: Janina Król, Jadwiga Wędrychowska, Maria Kowalska. Od roku 1963 kierownictwo świetlicy objęła Izabella Leśniewska. Tu […]
12 grudnia, 2006

Przychodnia rejonowa

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach adres: ul. Pińczowska 18 28-440 Działoszyce telefon: (0-41) 352 60 09 na mapie: {source}<iframe width=”250″ height=”250″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ […]