20 lutego, 2007

Zaczynamy!!!

Uruchamiamy kącik szachowy! Zapraszamy do zabawy i udziału w organizowanych przez nas konkursach.