ARiMR uruchamia dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013

Dofinansowanie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym
18 października, 2012
„Złote Gody” w Działoszycach
25 października, 2012