W dniu 27.06.2012 r. na terenie całego kraju został wprowadzony do odwołania przez Prezesa Rady Ministrów pierwszy stopień alarmowy oznaczający możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym.

W związku z powyższym władze proszą o zachowanie wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz informowanie odpowiednich służb o zauważeniu porzuconych paczek, bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.