Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w szkoleniu KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA organizowanym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, które odbędzie sie w dniach 25–26 czerwca 2012 r. w Kielcach.Miejsce szkolenia: Hotel Tęczowy Młyn, ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce

Trener prowadzący: dr Paulina Sobiczewska – psycholog społeczny, doktor nauk humanistycznych, dyplomowany trener grupowy.

PROGRAM:
25 czerwca 2012 r. (poniedziałek)

09:30-11:30 Komunikacja nie służy tylko wymianie informacji – istota skutecznej komunikacji, nawiązywanie relacji z rozmówcą.

11:30-11:45 Przerwa kawowa.

11:45-14:00 Jak nie utrudniać, a ułatwiać porozumienie: Model komunikacji – analiza punktów krytycznych.

14:00-14:30 Obiad.

14:30-16:00 Jak nie utrudniać, a ułatwiać porozumienie: Model 4 P – narzędzia skutecznej komunikacji.

16:00-16:15 Przerwa kawowa.

16:15-17:30 Komunikacja niewerbalna –złote zasady interpretacji i mowy ciała


26 czerwca 2012 r. (wtorek)

09:30-11:30 Pewność siebie i szacunek dla innych: Reguły profesjonalnej komunikacji asertywnej.

11:30-11:45 Przerwa kawowa.

11:45-14:00 Efektywna informacja zwrotna i wyrażanie własnego zdania, adresowane do współpracowników i klientów.

14:00-14:30 Obiad.

14:30-16:00 Sytuacje trudne w komunikacji i radzenie sobie z nimi: atak werbalny, różnice w poglądach.

16:00-16:15 Przerwa kawowa.

16:15-17:30 Sytuacje trudne w komunikacji i radzenie sobie z nimi: nadmierne emocje, przyjmowanie krytyki i inne wskazane przez uczestników.


Serdecznie zapraszamy

Bliższe informacje: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej